slider-www-3

Obszar działania

Wspieranie, rozwój oraz
promocja sportu oraz
kultury fizycznej

Podtrzymywanie tradycji
narodowej

Kształtowanie prawidłowych
nawyków żywieniowych

Aktywizacja obywateli w
sprawach publicznych

Przeciwdziałanie
uzależnieniom

Rozwój i budowa infrastruktury
sportowej oraz bazy
rekreacyjno – sportowej